Θερμοκήπια

Η εταιρεία Ιωάννης Διαμαντόπουλος & Σ.Ι.Α Ο.Ε. με μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή θερμοκηπίων έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κατασκευή, ανακατασκευή καθώς και επιδιόρθωση θερμοκηπίων. Για όλους τους τύπους θερμοκηπίων που προσφέρει τις υπηρεσίες της, η εταιρία είναι πιστοποιημένη και έχει έγκριση τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Οι εγκεκριμένοι τύποι των θερμοκηπίων μας είναι:

Τύπος: Αμφίρρικτο πολλαπλό 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o
  Διαστάσεις σκελετού
Απόσταση στύλων κάθετα στον κορφιά 6,60m 6,60m  6,00m  6,00m  9,60m  8,00m  9,60m
Απόσταση στύλων παράλληλα στον κορφιά 3,00m 3,00m 4,00m 4,00m 3,00m 3,00m 3,00m
Ύψος κορφιά 6,00m 5,20m 5,70m 4,70m  7,174m 6,60m  8,147m
Ύψος υδρορροής 4,50m 3,70m 4,50m 3,50m 5,00m  4,80m 6,00m 

 Το αμφίρρικτο πολλαπλό θερμοκήπιο κατασκευάζεται σε μεγάλες εκτάσεις όπου η μέγιστη παραγωγικότητα είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Μπορεί να στεγάσει όλες τις παραγωγές λαχανικών είτε στην γη είτε με υδροπονικά υποστρώματα. Σχεδιασμένο με πολλές δυνατές επιλογές παραθύρων φυσικού αερισμού ή ακόμη και με την χρήση δυναμικού εξαερισμού και δροσισμού με υδροπάνελ.Τα θερμοκήπια μας έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση της απαιτούμενης συντήρησης τους - καθώς και των συστημάτων τους - στο ελάχιστο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το εργατικό δυναμικό και οι επιπλέον δαπάνες, χωρίς να θυσιάζεται η αξιοπιστία και η αντοχή τους.Για τη θέρμανση των θερμοκηπίων κάθε είδους κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε αερολέβητες βιομάζας θερμικής ισχύος 70<Q<230Kw (DS-2) και Q>230Kw (DS-3).

Οι αερολέβητες μας διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης CE, όντας εναρμονισμένοι με τα πρότυπα ΕΝ 12100-1, ΕΝ12100-2, ΕΝ 303-5, ΕΝ 525, ELOT 234, DIN 4702 όπως ορίζεται από τις οδηγίες του συμβουλίου της Ε.Ε.